buďte co nejsrdečněji vítáni na stránkách věnovaných zejména historii vojenského výcvikového prostoru Dědice.

Vojenský výcvikový prostor Dědice je nevelkou oblastí o rozloze zhruba 2 100 hektarů, rozkládající se převážně v severním výběžku okresu Vyškov a spadající pod Vojenský újezd Březina. Od svého založení v roce 1935 se tato oblast kvůli své vojenské povaze stala přímým aktérem mnoha dějinných zvratů, které se přehnaly přes území naší republiky, a tyto zanechaly na její „tváři“ velké šrámy a jizvy. Nejsou to však jen stopy po explozích munice, co nám z bohaté historie této části Drahanské vrchoviny zůstalo patrno až do dnešních dnů. Armády vládnoucí nad tímto prostorem zde zanechaly i značné množství objektů určených pro výcvik rozličných typů vojsk.

Tato betonová opevnění, která jsou rozeseta ve zdejších lesích jako malé šedé ostrůvky uprostřed zeleně, se stala němými svědky nespočetných výcvikových operací prováděných ať už českou respektive československou nebo německou armádou. Bohužel zub času se podepsal i na tak pevném materiálu, jakým je železobeton a opevnění se velmi často nachází v dezolátním stavu. Z kdysi hrdých bunkrů, které umožňovaly provádění až neskutečně reálných simulací boje, jsou dnes často jen zchátralé připomínky pohnuté historie. Ani při pohledu do jejich vnitřních prostor nebývá situace o mnoho růžovější. Vnitřní vybavení snadno podlehlo korozi nebo nenechavým lidem a do dnešních dnů se zachovaly pouze malé zbytky toho, co dříve bylo střílnami, agregáty nebo navijáky sloužícími k ovládání terčů. Avšak i z toho mála, co se dochovalo, lze usuzovat o jak vyspělá výcviková zařízení šlo – od československých střeleckých srubů přes malé německé pěchotní úkryty až po velké strojovny, sloužící k táhání terčů pro střelby.

Nejsou to však jen nejrozličnější druhy opevnění, co dodává Vojenskému újezdu Březina punc krásné a zajímavé oblasti. Díky své nedostupnosti a uzavřenosti před většinou ničivé lidské činnosti, vyjma nevelkých oblastí postižených následky vojenských cvičení, se zde na mnoha místech zachovala panensky čistá a nedotčená příroda, na jejichž pláních a v hvozdech se daří mnoha vzácným druhům fauny i flory. Avšak i běžní zástupci říše rostlin či zvířat zde tvoří mozaiku, která nám dává možnost spatřit ta nejvrcholnější díla, jaká jen Matka příroda dokázala vytvořit v našich zeměpisných šířkách. Ať už oblast pozorujete z výšky či se nacházíte přímo v jejím srdci, vždy se vám naskytne pohled na dechberoucí panoramata, která se člověku nesmazatelně vryjí do paměti a nutí člověka k dalším návštěvám.

Vojenský újezd Březina se díky kombinaci své poutavé historie a krásné přírody řadí mezi oblasti, jejichž poznávání a zkoumání je prakticky nikdy nekončící činností. Pozorný badatel stále může narazit na mnoho věcí, poznatků a faktů, čekajících na odhalení nebo bližší prozkoumání. Tyto stránky se snaží námi doposud shromážděné informace předávat širší veřejnosti a prezentovat tím pozapomenutou historii této části Drahanské vrchoviny. Nezaměřujeme se ovšem pouze na VVP Dědice, jaký známe dnes, ale i na oblasti, které do něj dříve patřily nebo s ním mají něco společného. Z toho důvodu zde naleznete i informace týkající se prvorepublikové či poválečné československé armády, německého Wehrmachtu, dalších vojenských prostorů nebo vojenské regionální historie Vyškovska. Tato témata se na první pohled mohou vymykat názvu „VVP Dědice“, slouží však k doplnění faktů o samotném prostoru a umožňují tak vám, našim návštěvníkům, poznat historii i v širších souvislostech neomezených hranicemi Vojenského újezdu Březina. Pokud máte jakékoliv návrhy, dotazy či připomínky týkající se našeho výzkumu budeme rádí, když se o ně s námi podělíte v našem foru nebo prostřednictvím našeho mailu.

Záverem bychom rádi poděkovali za vstřícnost a pochopení představitelům Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina, s jejichž vědomím a svolením naše bádání probíhá.

Administrátoři vvpdedice.net