Vojensko-historické sdružení Stříbrná – zapsaný spolek

Vojensko-historické sdružení Stříbrná vzniklo ve Vyškově v roce 2008 a je řádně registrovaným spolkem. Již při vzniku byly vytýčeny základní cíle a náplň činnosti sdružení, která je především svázána s vojenskou regionální historií Jihomoravského a Olomouckého kraje. Mezi základní cíle našeho spolku podle stanov patří:

 • shromažďování informací týkajících se vojenské historie, historie fortifikací a historie Jihomoravského a Olomouckého kraje;
 • shromažďování historický dokumentů, fotografií a dalších artefaktů týkajících se zájmů spolku;
 • provádění terénních průzkumů za účelem mapovaní regionální vojenské historie Jihomoravského a Olomouckého kraje;
 • ochrana architektonických památek, především fortifikačního charakteru;
 • zveřejňování výsledků práce spolku formou přednášek, výstav či publikační činnosti.
 • Členové VHS Stříbrná mimo jiné provozují webové stránky www.vvpdedice.net a www.viktoria-hohe.net, které prezentují výsledky činnosti spolku. Mimo to se podílíme i na dalších akcích, zejména na publikační a přednáškové činnosti,  provádíme průzkumy v terénu a navštěvujeme archivy. Naší zatím největší realizací se stala výstava s názvem Vojenský prostor - vstup zakázán. Jejím cílem bylo přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Březina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných složek státu. Výstavu doposud shlédlo přibližně 3 500 návštěvníků muzeí v Prostějově, Vyškově, Blansku a v prostorách Univerzity obrany v Brně. Propagační video k výstavě naleznete zde.

  Panoramatický pohled na výstavu Vojenský prostor – vstup zakázán instalovanou v Muzeu Vyškovska

  Spolupracujeme také s různými složkami Ministerstva obrany ČR. V první řadě se jedná o oficiální spolupráci s Vojenským historickým ústavem v Praze. Kromě jiného jsme se také podíleli na vzniku dokumentu natočeného Odborem komunikace a propagace MO ČR při příležitosti 60. výročí vzniku Vojenského újezdu Březina. Dokument můžete zhlédnout zde.

  Novinky z činnosti spolku, pozvánky na akce i drobné zajímavosti z našich badatelských aktivit můžete sledovat na naši facebookové stránce zde.

  Kontakt na členy výboru spolku
  Předseda VHS Stříbrná z.s.
  Ing. Martin Prokeš
  cocash@post.cz

  Místopředseda VHS Stříbrná z.s.
  Mgr. Jiří Suchánek
  nezradime@gmail.com

  V případě zájmu o spolupráci, či pokud nám chcete v naší činnosti jakkoliv pomoci (hledáme hlavně historický materiál jako jsou fotografie, dokumenty, dobový tisk či fyzické exponáty, vztahující se především k historii vojenských prostorů a opevnění, ale také čs. armády), neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedených adresách, nebo na adrese sdružení (vvpdedice@seznam.cz). Děkujeme!