Betonové objekty

Ve vojenském výcvikovém prostoru i mimo něj se nachází velké množství betonových objektů. Nejzákladněji je můžeme dělit na objekty československé a německé.

Už od vzniku VVP se započalo s budováním pozorovatelen pro sledování dělostřeleckých paleb. Posléze bylo vybudováno pravděpodobně 5 cvičných objektů LO (z toho dva vz.36 a tři vz 37). Dalšími čs. objekty jsou pak objekty pro výcvik osádek TO nedaleko Žarovic a pravděpodobně cvičiště pro výcvik hodu granátem nedaleko od obce Radslavičky.

Německých objektů se ve VVP a jeho okolí nachází nepoměrně více. Jedná se o pozůstatky německého výcvikového úsilí, ve kterém tyto objekty plnily úlohy pozorovatelen a strojoven pro tahání pohyblivých terčů.

V současné době je naprostá většina všech pevnůstek nevyužita a opuštěna. V této sekci se pokusíme zmapovat a zdokumentovat co největší množství těchto němých svědků pohnuté historie VVP. Pokud to bude jen trochu možné bude o každého objektu i půdorys a fotografická dokumentace.