Zajatecký tábor Nivnice - mobilizace 1938

Při pátrání v archivech mnohdy narážíme na dokumenty, které sice přímo nesouvisí s historií „našeho“ vojenského prostoru nebo vyškovské posádky, jde však o skutečnosti natolik zajímavé a mnohdy i neprobádané, že by byla škoda nechat je bez povšimnutí a alespoň stručného opublikování. To je také případ útlé složky dokumentů o ...

Truppenübungsplatz Kammwald / Brdy

Jedním z velkých výcvikových prostorů užívaných německými ozbrojenými silami během let 1939–1945 v protektorátu byl i Výcvikový tábor Jince, bývalá dělostřelecká střelnice československé armády, záhy po okupaci přejmenovaná na Truppenübungsplatz Kammwald. Také zde, zejména od roku 1941 došlo ke značnému územnímu rozšíření prostoru, což ostatně bylo v té době typické ...

SS-Truppenübungsplatz Beneschau / Böhmen

Německá armáda využívala před rokem 1939 celkem 19 tradičních výcvikových prostorů na svém území, ke kterým během let 1939-45 přibylo několik dalších velkých cvičišť zejména na území okupovaných států. Pro Zbraně SS, jejichž vývoj, organizace i výcvik byl striktně oddělen od ostatních složek pravidelné německé branné moci, začalo řešení potřeby ...

Oberfeldwebel Martin Hrustak, nositel Rytířského kříže s Dubovou ratolestí

Osoba Martina Hrustaka je krásným příkladem prolínání regionální a světové historie a zároveň jde jednoznačně o nejznámějšího Němce z Vyškovska, který sloužil ve Wehrmachtu. Proto, a hlavně také proto, že se jedná o téma velmi zajímavé, vám předkládáme životní příběh Oberfeldwebela Martina Hrustaka. Martin Hrustak se narodil 17. října 1913 v ...

Záhady a mystéria VVP Dědice

Tento článek je svým způsobem specifický, neboť interpretuje některé nepodložené informace, domněnky a obecně tradované pověsti. Jeho cílem je především nastínit některé zajímavá témata a zadat podnět k diskuzi o nich. V žádném případě by následující řádky neměly být považovány za seriozní „vědeckou“ práci. Velký dík za pomoc a zajímavé ...

Vyškovští důstojníci v Obraně národa

Záhy po osudovém 15. březnu roku 1939 se v nově vytvořeném protektorátu začínají formovat první odbojové organizace, mezi nimiž hrála významnou roli vojenská organizace Obrana národa. Ta se stala během roku nejmasovější odbojovou organizací, schopnou zmobilizovat až 90 tisíc mužů, především z řad bývalých čs. vojáků, četníků, příslušníků finanční stráže ...

Račice 1938 - hlavní velitelství operujících armád

Ve vrcholící krizi mezi Československem a nacistickým Německem, v září roku 1938, bylo nutné zajistit sídlo pro velitelství mobilizované čs. armády. Byl zvolen zámek v Račicích, malé obci poblíž Vyškova, a jeho blízké okolí. Tato volba měla hned několik důvodů a výhod. V první řadě byl zámek dobře dostupný ze ...