Kampfbahn Richtersdorf (bojová dráha Rychtářov)

Kampfbahn Richersdorf je co do počtu objektů nejrozsáhlejší bojová dráha bývalého Truppenűbungsplatz Wischau, nacházející se již mimo současné hranice Vojenského újezdu Březina. Šlo o takzvanou Ortskampfbahn, čili o dráhu pro nácvik boje v zastavěném území. Původně ji tvořilo 21 objektů, táhnoucích se od obce Opatovice, přes Lhotu, Pařezovice až za Rychtářov. Do dnešních dob se však dochovalo jen 18 – konkrétně se jedná o 4 strojovny (z toho jedna s pozorovatelnou), 7 dělostřeleckých pozorovatelen a 10 pěchotních úkrytů. Osud dvou objektů (jedné pozorovatelny a jednoho úkrytu) zpečetilo rozrůstání kamonolomu u Opatovic a další pozorovatelna zřejmě padla za oběť rekreačním aktivitám, když posloužila jako základ pro chatu.

Schématický půdorys jedné z pozorovatelen (rozměry v cm)

Dochované bunkry se nacházejí většinou v neutěšeném stavu; některé byly poničeny pravděpodobně odstřely munice sezbírané po válce v jejich okolí, další podléhají přírodním vlivům, jsou často zaplavovány a podobně. Tento stav je zhoršován i činností vandalů, kteří je využívají jako černé skládky nebo sprejerské plochy. Objekty jsou až na pár výjimek prosty původního vnitřního vybavení. O směru bojových cvičení svědčí orientace všech pozorovacích průzorů severozápadním směrem. Co se týče odolnosti objektů, dva nejjižnější jsou postaveny v odolnosti Splittersicher, následujících pět v odolnosti Gruppe I a zbylé dvě třetiny v odolnosti Gruppe II.

Zajímavostí je jedna nepřístupná strojovna u Rychtářova jejíž vchod byl v poválečném období uzavřen. Existuje přitom možnost, že jsou uvnitř umístěny nebezpečné chemické látky. Stejně tak nepřístupná je oplocená pozorovatelna, která je využívána jako skladiště u opatovického lomu a rovněž uzamčený pěchotní úkryt sloužící neznámému účelu mezi Pařezovicemi a Rychtářovem.

Jiří Suchánek