Welcome to the web pages concerning the history of Dědice Proving Ground.

Vojenský výcvikový prostor Dědice je nevelkou oblastí o rozloze zhruba 2 100 ha, rozkládající se převážně v severním výběžku okresu Vyškov a spadající pod Vojenský újezd Březina. Od svého založení v roce 1935 se tato oblast kvůli své vojenské povaze stala přímým aktérem mnoha dějinných zvratů, které se přehnaly přes území naší republiky, a tyto zanechaly na její „tváři“ velké šrámy a jizvy. Nejsou to však jen stopy po explozích munice, co nám z bohaté historie VVP zůstalo patrno až do dnešních dnů. Armády vládnoucí nad tímto prostorem zde zanechaly i značné množství objektů určených pro výcvik rozličných typů vojsk.

Tato betonová opevnění, která jsou rozeseta v prostoru VVP jako malé šedé ostrůvky uprostřed zeleně, se stala němými svědky nespočetných výcvikových operací prováděných ať už českou respektive československou nebo německou armádou. Bohužel zub času se podepsal i na tak pevném materiálu, jakým je železobeton a opevnění se velmi často nachází v dezolátním stavu. Z kdysi hrdých bunkrů, které umožňovaly provádění až neskutečně reálných simulací boje, jsou dnes často jen zchátralé připomínky pohnuté historie. Ani při pohledu do jejich vnitřních prostor nebývá situace o mnoho růžovější. Vnitřní vybavení snadno podlehlo korozi nebo nenechavým lidem a do dnešních dnů se zachovaly pouze malé zbytky toho, co dříve bylo střílnami, agregáty nebo navijáky sloužícími k ovládání terčů. Avšak i z toho mála, co se dochovalo, lze usuzovat o jak vyspělá výcviková zařízení šlo – od československých střeleckých srubů přes malé německé pěchotní úkryty až po velké strojovny, sloužící k táhání terčů pro střelby.

Nejsou to však jen nejrozličnější druhy opevnění, co dodává VVP Dědice punc krásné a zajímavé oblasti. Díky své nedostupnosti a uzavřenosti před většinou ničivé lidské činnosti, vyjma nevelkých oblastí postižených následky vojenských cvičení, se zde na mnoha místech zachovala panensky čistá a nedotčená příroda, na jejichž pláních a v hvozdech se daří mnoha vzácným druhům fauny i flory. Avšak i běžní zástupci říše rostlin či zvířat zde tvoří mozaiku, která nám dává možnost spatřit ta nejvrcholnější díla, jaká jen Matka Příroda dokázala vytvořit v našich zeměpisných šířkách. Ať už oblast VVP pozorujete z výšky či se nacházíte přímo v jejím srdci, vždy se vám naskytne pohled na dechberoucí panoramata, která se člověku nesmazatelně vryjí do paměti a nutí člověka k dalším návštěvám.

VVP Dědice se díky kombinaci své poutavé historie a krásné přírody řadí mezi velmi zajímavé oblasti, jejichž poznávání a prozkoumávání je prakticky nikdy nekončící činností Pozorný badatel stále může narazit na mnoho věcí, poznatků a faktů, čekajících na odhalení nebo bližší prozkoumání. Tyto stránky se snaží námi doposud shromážděné informace předávat širší veřejnosti a prezentovat tím pozapomenutou historii této části Drahanské vrchoviny. Nezaměřujeme se ovšem pouze na VVP Dědice, jaký známe dnes, ale i na oblasti, které do něj dříve patřily nebo s ním mají něco společného. Z toho důvodu zde naleznete i řadu informací týkajících se prvorepublikové či poválečné československé armády, německého Wehrmachtu nebo vojenské regionální historie Vyškovska. Tato témata se na první pohled mohou vymykat názvu „VVP Dědice“, slouží však k doplnění faktů o samotném prostoru a umožňují tak vám, našim návštěvníkům, poznat historii i v širších souvislostech neomezených hranicemi vojenského prostoru. Pokud máte jakékoliv návrhy, dotazy či připomínky týkající se našeho výzkumu budeme rádí, když se o ně s námi podělíte v našem foru nebo prostřednictvím našeho mailu.

Při této snaze zpřístupnit výsledky našeho bádání je samozřejmě nezbytné zmínit i Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, s jehož vědomím a díky jehož ochotě a vstřícnosti může naše zkoumání probíhat

Administrátoři vvpdedice.net