VCivic association Stříbrná – občanské sdružení

V roce 2008 vzniklo ve Vyškově Vojensko-historické sdružení Stříbrná, občanské sdružení. Již při vzniku byly vytýčeny základní cíle a náplň činnosti sdružení, která je především svázána s vojenskou historií. Mezi základní cíle sdružení podle stanov patří:

 • shromažďování informací týkajících se vojenské historie, historie fortifikací a historie Jihomoravského kraje;
 • shromažďování historický dokumentů, fotografií a dalších artefaktů týkajících se zájmů sdružení;
 • provádění terénních průzkumů za účelem mapovaní historie fortifikací a Jihomoravského kraje;
 • ochrana architektonických památek, především fortifikačního charakteru;
 • zveřejňování výsledků práce formou přednášek, výstav či publikační činnosti.
 • Členové sdružení mimo jiné provozují webové stránky www.vvpdedice.net a www.viktoria-hohe.net, které prezentují výsledky činnosti sdružení. Mimo to se podílíme i na dalších akcích, zejména na publikační a přednáškové činnosti,  provádíme průzkumy v terénu a navštěvujeme archivy. Zatím největší realizací se stala výstava s názvem Vojenský prostor - vstup zakázán. Jejím cílem bylo přiblížit tajemnou historii dnešního Vojenského újezdu Březina, uzavřeného území, které je již bezmála osm desítek let pod správou obranných složek státu. Dlouhodobá nepřístupnost oblasti zapříčinila všeobecnou neznalost její historie a vedla ke vzniku mnoha nepodložených legend. Naopak některé dějinné události spjaté s prvním desetiletím existence výcvikového prostoru byly téměř zapomenuty. Snahou autorů, členů Vojenské–historického sdružení Stříbrná o.s., bylo tuto neznalost alespoň částečně napravit a seznámit veřejnost s některými dosud málo známými a vzrušujícími skutečnostmi. Výstavu doposud shlédlo přibližně 3 000 návštěvníků muzeí v Prostějově, Vyškově a Blansku. Propagační video k výstavě můžete shlédnout zde.

  Novinky z činnosti sdružení, pozvánky na akce i drobné zajímavosti z našich badatelských aktivit můžete sledovat na naši facebookové stránce zde.

  Pro účely našeho bádání hledáme historický materiál, jako jsou fotografie, dokumenty, dobový tisk či fyzické exponáty, vztahující se především k historii vojenských prostorů a opevnění, ale také československé armády, případně dalších ozbrojených sborů. Hledáme také pamětníky či jejich příbuzné, kteří by byli ochotni podělit se o své vzpomínky.


  Kontakt na členy výboru sdružení

  Předseda VHS Stříbrná o. s.
  Ing. Martin Prokeš
  cocash@post.cz

  Místopředseda VHS Stříbrná o. s.
  Mgr. Jiří Suchánek
  nezradime@gmail.com

  2. místopředseda VHS Stříbrná o. s.
  Bc. Miroslav Pivoda
  lekker@seznam.cz

  V případě zájmu o spolupráci, či pokud nám chcete v naší činnosti jakkoliv pomoci, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedených adresách, nebo na adrese sdružení (vvpdedice@seznam.cz).