History

V této části našich stránek se pokusíme nastínit historii vyškovského výcvikového prostoru od jeho založení v roce 1936, až do nedávných let po roce 2000.

Jedná se o oblast, zabírající většinu severní části okresu Vyškov, která byla svědkem mnoha dějinných zvratů a jejíž jedinečné místo v historii výcviku nejen našich vojsk je nepopiratelné. Byla postupně využívána jako cvičiště vojsk prvorepublikové armády, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sloužila k secvičování divizí určených k nasazení zejména na východní frontě. V roce 1952 VVP dostal název Vojenský újezd Březina a díky paradoxům, se zde nejprve cvičila vojska k útoku na kapitalisty sdružené v NATO, kdežto po Sametové revoluci byl újezd ustanoven jedním ze cvičišť právě zmíněných sil NATO.

O historii VVP se traduje mnoho různých „zaručených“ zpráv, především z období okupace německými vojsky. Zde na našem webu však budeme zveřejňovat jen plnohodnotné a ověřené informace, nikoliv zprávy „z druhé ruky“. Bohužel důvěryhodných zdrojů v této oblasti není mnoho a proto oceníme informace např. z osobních archívů či jiných, nám doposud skrytých zdrojů.

Historii VVP jsme rozčlenili do čtyř logických oddílů,a to před rokem 1935, od jeho vzniku až do roku 1939, během a po okupaci prostoru německými vojsky.