Historie 1945-2000

Tato část našich stránek je prozatím ve výstavbě. Avšak tento stav se snad co nevidět změní.