Truppenübungsplatz Kammwald / Brdy

Jedním z velkých výcvikových prostorů užívaných německými ozbrojenými silami během let 1939–1945 v protektorátu byl i Výcvikový tábor Jince, bývalá dělostřelecká střelnice československé armády, záhy po okupaci přejmenovaná na Truppenübungsplatz Kammwald. Také zde, zejména od roku 1941 došlo ke značnému územnímu rozšíření prostoru, což ostatně bylo v té době typické ...

SS-Truppenübungsplatz Beneschau / Böhmen

 Razítko velitelství TÜP "Böhmen" Německá armáda využívala před rokem 1939 celkem 19 tradičních výcvikových prostorů na svém území, ke kterým během let 1939-45 přibylo několik dalších velkých cvičišť zejména na území okupovaných států. Pro Zbraně SS, jejichž vývoj, organizace i výcvik byl striktně oddělen od ostatních složek pravidelné ...

Oberfeldwebel Martin Hrustak, nositel Rytířského kříže s Dubovou ratolestí

Rytířský kříž Železného kříže s Dubovými ratolestmi (RK 11.12.1943, Dubové ratolesti 14.5. 1944) Železný kříž 1. třídy (leden 1943) Bronzová Spona za boj zblízka Stříbrný Odznak za zranění Útočný odznak pěchoty. Ačkoli se toto téma přímo netýká VVP Dědice, je krásným příkladem prolínání regionální a světové historie. Proto, a hlavně také proto, že se jedná ...

Záhady a mystéria VVP Dědice

Tento článek je svým způsobem specifický, neboť interpretuje některé nepodložené informace, domněnky a obecně tradované pověsti. Cílem článku je především nastínit některé zajímavá témata a zadat podnět k diskuzi o nich. V žádném případě by tento článek neměl být považován za seriozní „vědeckou“ práci. Použité zdroje jsou vedeny v poznámkách ...

Vyškovští důstojníci v Obraně národa

Záhy po osudovém 15. březnu roku 1939 se v nově vytvořeném protektorátu začínají formovat první odbojové organizace, mezi nimiž hrála významnou roli vojenská organizace Obrana národa. Ta se stala během roku nejmasovější odbojovou organizací, schopnou zmobilizovat až 90 tisíc mužů, především z řad bývalých čs. vojáků, četníků, příslušníků finanční stráže ...