Kampfbahn Richtersdorf

Kampfbahn Richersdorf je co do počtu objektů nejrozsáhlejší bojová dráha bývalého Truppenűbungsplatz Wischau nacházející se již mimo současný VVP Dědice. Původně ji tvořilo 21 objektů, táhnoucích se od obce Opatovice, přes Lhotu, Pařezovice až za Rychtářov, avšak do dnešních dob se jich dochovalo jen 18 – konkrétně se jedná o 4 strojovny, 5 pozorovatelen a 9 pěchotních úkrytů. Osud dvou objektů byl zpečetěn vybudováním lomu a jeden objekt zřejmě padl za oběť rekreačním aktivitám.

Dochované bunkry se nacházejí většinou v neutěšeném stavu; některé byly poničeny pravděpodobně odstřely munice, další podléhají přírodním vlivů a jsou často zplavovány apod. Tento stav je zhoršován i některými neblahými vlivy člověka, který je využívá jako skládky nebo sprejerské plochy. Jelikož se nenacházejí, narozdíl od zachovalejších svých kolegů, na území VÚ Březina jsou až na pár výjimek prosty původního vnitřního vybavení, které by blíže osvětlilo mnohé aspekty jejich někdejšího využití. O směru bojových cvičení svědčí orientace všech pozorovacích průzorů severním směrem. Co se týče odolnosti [?] objektů, nejjižnější jsou postaveny v odolnosti Splittersicher, o něco severněji v odolnosti Gruppe I a zbytek (tzn. většina objektů) v odolnosti Gruppe II.

Zajímavostí jsou jedna nepřístupná zavařená strojovna, ve které jsou pravděpodobně umístěny nebezpečné látky, oplocená pozorovatelna využívaná jako skladiště a rovněž uzamčený pěchotní úkryt neznámého využití.


Pěchotní úkryty

vstup vstup vstup vstup vstup
PÚ 1 PÚ 3 PÚ 4 PÚ 7 PÚ 8
vstup vstup vstup vstup vstup
PÚ 11 PÚ 14 PÚ 15 PÚ 16 PÚ 20

Pozorovatelny

vstup vstup vstup vstup
P 5 P 6 P 9 P 10
vstup vstup vstup
P 12 P 17 P 18

Strojovny s pozorovatelnou

vstup vstup
S I S II

Strojovny

vstup vstup
S III S IV