Oberfeldwebel Martin Hrustak, nositel Rytířského kříže s Dubovou ratolestí

 • Rytířský kříž Železného kříže s Dubovými ratolestmi (RK 11.12.1943, Dubové ratolesti 14.5. 1944)
 • Železný kříž 1. třídy (leden 1943)
 • Bronzová Spona za boj zblízka
 • Stříbrný Odznak za zranění
 • Útočný odznak pěchoty.

Ačkoli se toto téma přímo netýká VVP Dědice, je krásným příkladem prolínání regionální a světové historie. Proto, a hlavně také proto, že se jedná o téma velmi zajímavé, Vám předkládáme životní příběh Oberfeldwebela Martina Hrustaka.

Foto z Vyškovských
novin

Martin Hrustak se narodil 17. 10 1913 v německém ostrůvku u Vyškova, jmenovitě v obci Čechyně. V dobách Československé republiky se stal poddůstojníkem čs. armády. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava se však hlásí k německé národnosti a záhy na to rukuje 1. prosince 1939 k německému Wehrmachtu.

V roce 1940 je Hrustak převelen k 7. rotě 162. pěšího granátnického pluku (7.Komp./Gren.Rgt. 162). Tato jednotka spadala pod 61. pěší divizi. Účastnil se tažení proti Francii a poté se svou jednotkou Hrustak účastní přepadení SSSR v červnu roku 1941. Mnohokrát prokazuje v boji příkladnou odvahu, několikrát je raněn. Získává Útočný odznak pěchoty za tři a více útoků nebo protiútoků, Stříbrný odznak za zranění a Bronzovou sponu za boj zblízka za 15 dnů nepřetržitých bojů. Stává se velitelem 7. roty a je povýšen do hodnosti feldwebela. Jako velitel roty se natolik osvědčil, že v lednu roku 1943 obdržel železný kříž 1. třídy. Hrustak často vede průzkumné akce a výpady proti nepříteli, v květnu 1943 je povýšen do hodnosti Oberfelwebela.

Jako vyznamenání za mnohokrát prokázanou odvahu byl Hrustak vyznamenán 12. prosince 1943 rytířským křížem železného kříže a odjíždí na dovolenou. Z této doby pochází i zpráva z vyškovských novin. Mimo jiné se zde píše:

„ V těchto dnech navštívil majitel RK Martin Hrustak Čechyni odkud pochází, a jak se dovídáme, byl jmenován čestným občanem této obce. Na hrdinovi jsou ještě viděti prožité útrapy….Na všeobecnou žádost vyprávěl majitel RK Obfwb. Hrustak prostými, avšak dojemnými slovy své bohaté a pohnuté zážitky z fronty…V říjnu minulého roku, podařilo se mu při provádění protiútoku, který vedl na vlastní zodpovědnost s hrstkou kamarádů, z beznadějné posice, zničiti vniknuvší nepřátelské síly, které byly daleko v převaze a tím zachránil nejen svoji kompanii a regiment, nýbrž celou divisi z nepříjemné situace. Při provádění proti útoku pravil svým kamarádům: „Žádný strach, my to dokážeme“.

Předání dubových listů
(Hrustak prvni vpravo)

Po návratu na frontu do prostoru Kuronska se v bojích o předmostí Narvy opět vyznamenal příkladnou odvahou a k Rytířskému kříži mu byly přidány i Dubové ratolesti. Těmi byl vyznamenán Adolfem Hitlerem 14. května roku 1944. Již v srpnu 1944 se však 6. a 7. rota dostávají pod silný tlak a obě utrpěly značné ztráty. Sám Hrustak utrpěl 18. srpna při protiútoku na sovětská protitanková děla vážné zranění (již své páté) a před půlnocí jim nedaleko od Rigy podléhá. Zde byl také s vojenskými poctami pohřben.

Dne 1. září 1944 pak proběhl pohřeb také ve Vyškově na náměstí, kde se konalo velké pietní shromáždění s oddílem vojenské hudby, oddílem HJ ale i vojáky z vyškovské německé posádky. Pohřbu se zúčastnili i někteří vysocí důstojníci, smuteční řeč například pronesl velitel brněnské vojenské posádky generálmajor Wilhelm Weiss.

-js-

Zdroje:

 • www.geocities.com/~orion47/AWARDRECIPIENTS/RKdEK_H.html
 • www.kurland-kessel.de/divisionen.html
 • modelforum.upce.cz/
 • /www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/H/Hrustak-Martin.htm
 • forum.axishistory.com/
 • sweb.cz/fremd/o9.htm
 • Vyškovské noviny, 21.1. 1944
 • Okresní muzeum Vyškov
 • Suchánek, J.: Události ve Vyškově a okolí za druhé světové Války se zvláštním zřetelem k letecké problematice, práce SOČ, 2005

 

Fotogalerie

Z pietního shromáždění Přihlížející vojáci Před radnicí

 

Nakládání rakve Truchlící rodina Poslední sbohem